Waarom?
AFK Esports hecht er waarde aan om u op een transparante wijze te informeren over het verzamelen van uw persoonlijke gegevens. Naast de strikte naleving van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), draagt AFK Esports er zorg voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met de wensen van de klant.

Welke gegevens?
AFK Esports verzamelt de volgende persoonsgegevens:

1. AFK Esports verzamelt persoonsgegevens voor het benaderen van prospects: de bedrijfsnaam, oprichtingsdatum, telefoonnummer, plaats, KvK-nummer en een eventuele link naar een website.

2. AFK Esports verzamelt alleen uw voor- en/of achternaam als dit wordt genoemd in de voicemail of tijdens het telefoongesprek. Dit doen wij om u nog persoonlijker aan te kunnen spreken wanneer wij u de volgende keer wederom contacteren. Uw e-mailadres wordt alleen verzameld als u deze persoonlijk aan ons doorgeeft.

3. AFK Esports verzamelt alleen het adres en postcode van klanten.

4. AFK Esports verzamelt gegevens uit de server van de Kamer van Koophandel en via graydongo.nl en company.info.

Waarvoor?
AFK Esports verzamelt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1. Bij het aanvragen van een offerte en bij het invullen van het contactformulier op onze website hebben wij een aantal gegevens van u nodig. De gegevens die wij van u nodig hebben dienen in de verplichte vakken ingevuld te worden die met een sterretje worden aangegeven. Alle ingevoerde gegevens worden naar onze beveiligde e-mailserver verzonden, waarna wij uw inzending zo spoedig mogelijk proberen te beantwoorden. De gegevens worden voor onbepaalde tijd op onze e-mailserver opgeslagen, alsmede in ons klantenbestand.

2. Wij gebruiken uw e-mailadres om u op de hoogte te stellen over het verloop van uw bestelling.

3. Tips, suggesties en feedback die gebruikers en bezoekers aan AFK Esports geven worden in ons klantenbestand opgeslagen om onze website en diensten in de toekomst te verbeteren.

4. Wij gebruiken de gegevens die wij via de Kamer van Koophandel, opencompanies.nl of company.info hebben verzameld om onze doelgroep door middel van telefonische acquisitie te benaderen.

Waar?
AFK Esports maakt gebruik van een beveiligd klantenbestand.

Zien anderen mijn gegevens?
AFK Esports draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Dit betekent dat uw gegevens niet voor andere commerciële doeleinden worden gebruikt dan welke voortvloeien uit de verwachte werkzaamheden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Wat zijn mijn rechten?
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Waar stel ik mijn vragen?
AFK Esports vindt transparantie omtrent het verzamelen van persoonsgegevens zeer belangrijk. Om deze reden beantwoorden wij graag al uw overige vragen met betrekking tot uw privacy, nadat u het contactformulier hebt ingevuld via www.afk-esports.nl